Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 441

Tohoto všeho je možno se dočíst v archivu Pernštejnů k L.P. 1231 a 1421.

Uvedenou směnou přešlo toto prastaré moravské město Straškov z rukou Pernštejnů na české krále a naopak hrad a markraběcí zámek Veveří s okolním panstvím na Vracena z Pernštejna a jeho rod. Zmíněný Vracen z Pernštejna došel u krále Václava I. velké přízně a u jeho dvora se mu dostalo značných poct.

Když se však zjistilo, že Vracen přivedl jednu význačnou dámu u královského dvora do neštěstí a ke škodě krále udržoval s císařem Fridrichem II. podezřelou korespondenci, upadl u krále Václava do velké nepřízně, byl zbaven svých úřadů a uvězněn na hradě Zvíkově. Avšak v ženském přestrojení se mu podařilo odtud uprchnout a přes Bavorsko se dostal až do Francie, kde roku 1252 vstoupil do, tehdy velmi mocného, řádu Templářů, kterému věnoval, kromě jiných svých moravských panství, i hrad a panství Veveří.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.