Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 439

která mu však měla záhy jaksepatří zhořknout. Neboť, když pohanění Brunhildini rodiče tento hanebný zločin rozhlásili, vzbudilo to v celém městě takový rozruch, že vévoda Fridrich musel před rozlíceným davem, v doprovodu svého věrného Vracena, v noci tajně přes městské hradby uprchnout a uchýlit se na opevněný zámek Sternberg, poblíž Vídeň. Nového Města. Nicméně, kvůli tomuto zločinu byl od svých poddaných obžalován u císaře Fridricha II. a poté byla na něho uvalena klatba, která mu způsobila mnoho nepříjemností a nesnází.

Vracen z Pernštejna měl však na Moravě velký majetek, m.j. byl držitelem panství a rodového sídla Pernštejna, a tak se mu brzy znelíbilo sdílet bídu a nouzi Fridrichovu v jeho vyhnanství a vydal se raději ke dvoru českého krále Václava III. [správně: Václava I.], kde byl příznivě přijat a velmi brzy se domohl vlivného dvorského úřadu, poté co s králem směnil markraběcí opevněný zámek Veveří za svoje, tehdy významné a kvetoucí, moravské město Straškov [nyní městečko Strážek].


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.