Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 438

prohlásil, že se cítí nějak churavý, pozvaným hostům se omluvil a uchýlil se do tajného pokojíku, kde čekal na svou kořist.

Po skvělé hostině následoval tanec, který trval dlouho do noci. Když pak Krásná Brunhilda, unavená tancem, se chtěla trochu ochladit a vyšla samotná ze sálu, využil Vracen této příležitosti a s pomocí jedné podplacené měšťanky ji dal zavést do světnice, kde čekal sám s jedním služebníkem. Tam ji zacpali ústa, aby nemohla křičet, a pak ji násilím dovlekl jako kořist do pokojíka a náruče svého pána Fridricha. Ten ji pak, přes její odpor, znásilnil, a tak svou žádostivost ukojil.

Aby ostatní hosté hned nic nezpozorovali a rodiče nešli svoji zmizelou dceru hledat, tak jakmile ona podplacená měšťanka zašla s Brunhildou do oné světnice, začali podplacení vévodští sluhové mezi tančícími hosty vykřikovat: „Hoří, hoří!“ Tu nastal hrozný zmatek, protože každý spěchal z hradu ke svému domu, aby pomáhal hasit a zachraňovat svůj majetek. To také umožnilo vévodovi, aby se dosyta nabažil své rozkoše,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.