Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 437

měšťanská dcera se chtěla mnohem raději provdat za sobě rovného muže, nežli žít v hanbě a hříchu s rakouským vévodou. Protože však vévodova mysl a srdce dychtily po této krásce přespříliš, svěřil se svou tajnou touhou svému oblíbenému a nejdůvěrnějšímu ministrovi Vracenovi z Pernštejna, o jehož věrnosti a chytrosti se již častokrát přesvědčil, a požádal jej o radu a pomoc, aby mohl co nejdřív tu touhu po Krásné Brunhildě ukojit.

Vracen z Pernštejna, tento všeho schopný a chytrý člověk, nabídl vévodovi Fridrichovi svoje diskrétní a osvědčené služby i v této věci a slíbil, že mu zakrátko dodá onu krásnou Brunhildu do náruče; musel však přitom použít lsti a násilí, protože jinak se tato tvrz všech ctností dobýt nedala.

Poradil proto vévodovi, aby uspořádal na svém hradě ve Vídni velkolepou hostinu s tancem, na kterou pozve přední vídeňské měšťany s jejich manželkami a dcerami, včetně Krásné Brunhildy a jejich rodičů a známých, a on že se jí při vhodné příležitosti zmocní a dodá ji vévodovi. Tato rada se vévodovi zalíbila, a tak L.P. 1231 tu slavnostní hostinu uspořádal a všechny přední měšťany i s jejich manželkami na ni pozval.

Když se jich pak veliké množství shromáždilo, včetně nádherně oděné Krásné Brunhildy a jejich rodičů, tu vévoda Fridrich, aby snáze dosáhl svého zamýšleného cíle,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.