Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 434

.... měl to místo rád a pobýval tam často, většinou v létě, se svojí chotí a dvořany. Protože však nebylo v zámku pro všechny dost místa, začaly se budovat na rovině pod skaliskem různé příbytky a domy a za několik málo let z nich vzniklo celé náměstí s tržištěm, které dostalo stejné jméno jako zámek.

Když byl zámek dostavěn, ustanovil vévoda Konrád za prvního zdejšího purkrabího Petra z Boskovic, svého nejvyššího lovčího, aby mu tak tento vévodský hrad mohl být spolehlivou oporou. Tento purkrabí jej dal hned obehnat vysokými silnými kamennými hradbami a upravil jej na odolnou pevnost.

Dalším markrabským purkrabím na Veveří byl Kavka z Říčan, z velmi starobylého a mocného moravského rodu, který si Léta Páně 1067 zbudoval na půl míle od zámku Veveří opevněný zámek a pojmenoval jej podle sebe Říčany, a tak jeho potomci po celá dvě staletí používali přídomku Říčanští z Říčan.

Toto bylo zcela věrohodně zjištěno z archivu Pánů z Pernštejna, kteří kdysi měli tento zámek v držení, a z rukopisů Abrahama Hosmanna a Jana Amose Komenského Pamětihodnosti Brněnské.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.