Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 431

Část šestá .

O některých věrohodných pamětihodnostech, podle
autentických rukopisů a různých zpráv .

§ 1 .

O původu hradu Veveří .

O budování zámku Veveří.

[další. text v němčině]

Zámek A i c h h o r n, česky V e v e ř í, na 2 míle cesty [~15 km] od královského města Brna vzdálený, v kopcích na vysokém skalisku při kolem protékající řece Svratce, zbudoval Konrád, vévoda Brněnský, rodný bratr vévody Vratislava, prvního krále českého, L. P. 1059.

Když tento brněnský vévoda pobýval se svými myslivci a dvořany na lovu ve zdejších hustých lesích, přihodilo se jednou, že se při pronásledování jelena se svými psy octnul na skalisku, kde stojí nyní zámek, a zde také toho jelena skolil. Potom unavený vévoda ulehl ve stínu okolních křovin, aby si odpočinul, naslouchaje příjemnému šumění kolem plynoucí Svratky a zpěvu ptáčků.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.