Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 263

Promemoria. Oslava stříbrné svatby Jejich Veličenstev zde dne 24. dubna 1879.

Jako všude, tak i v našem městečku byl památný den stříbrné svatby císařských manželů způsobem důstojným oslaven. Již dne 23. v předvečer slavnosti uspořádán při hudbě a střelbě z hmoždířů slavný průvod s lampiony po městečku, přičemž bylo celé městečko osvětleno. Ráno o 9 hod. odbývány slavné služby Boží s Tedeum, při nichž obecní zastupitelstva, honorace, školní dítky a valné množství obecenstva se zúčastnilo. Po ukončené mši sv. zavedeny byly dítky, doprovázeni jsouce přítomnými, do okrášleného sálu v radnici, kde počala slavnost řeči, kterouž jsem objasnil význam slavnosti a provolal JJ. VV třikrát "Sláva", což potkalo se s nadšeným ohlasem. Pak zpíváno a deklamováno. Nato skončena slavnost zapěním hymny národní a rozdáním dárků dítkám, náležejících chudým, po čtvrtzlatníku, jež z chudobinské pokladny věnované byly, památních obrazů císařských manželů a brožurek "Obraz ze života císaře Františka Josefa I". Též rozdáno 200 kusů výtisků národní hymny, čímž slavnost dopoledne ukončena. Jelikož odpoledne nepříznivé počasí zabránilo společnou vycházku na Mečkov ku sázení památných stromů a lesních sazenic, která na ten den určena byla, podělovány byly dítky připraveným pečivem a uzenkami v radnici. Zároveň ustanovena


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.