Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 249

v roku 1861 v čase to, kde cukrovarna na Veveří v největší své činnosti se nacházela a takto polnímu hospodářství znamenitý prospěch kynul. Zamknutím tohoto cukrovaru 1868 však poměry tyto docela se změnily.

3. Příliš rozkouskovaná polnost, což činí obdělávání takového hospodářství nejenom nejvýše obtížným, těžkým, nýbrž také velmi drahým.

4. Dluh na kupní cenu, který se každoročně zúrokovati musel a z ostatních farských příjmů na zaplacení úroku dosazovati muselo.

Ohledně podmínek musil jsem v případě vysokého povolení onu zakoupenou polnost p. Jos. Pallasovi za tutéž cenu per 3000 zl. přenechati s vyminkou dvouch kusů pol, a sice: na Bytýškách a prostřední aujezd, aby se takto farnímu beneficiu poplatky z přenešení a výlohy z dvouch těchto kusů poostalé vynahradily. Jelikož tento způsob odprodaje nebyl akceptován, tedy nezbylo nic jiného, nežli tuto osudní kupní záležitost gruntoknihovně provésti, což se mně také ovšem s namáháním a né malými výlohami z mé strany, které jsem milerád obětoval, abych ji jen do pořádku uvedl, podařilo. Že to nebyla práce lehká, dokazuje halda spisu v kostelní pokladně uschovaných.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.