Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 248

O zakoupení polnosti pro fáru.


Můj předchůdce p. Alois Stolička zakoupil s povolením nejdůst. konsistoře, vys. c. kr. místodržitelství, pak v dorozumění s vys. patronem a obcí Vev. Bytyšskou dle kupní úmluvy ze dne 24. dubna 1865 od čtvrtlánu číslo 134 ve Vev. Byt. k zdejšímu farnímu beneficiu polnosti ve výměře nikoli 13 jiter 496 □ sáhů, nýbrž jen 12 jiter 1377 □ sáhů, protože částice Nr 33 per 536 □° "zahrada" byla omylně do kupní smlouvy vtažena, za kupní summu 300 zl.

Jelikož ale táto kupní záležitost při mém nastoupení fáry ještě gruntoknihovně provedená nebyla, prodávatel se ještě tu dobu v moci prodaných polností nacházel a tyto polnosti zpět koupiti chtěl, žádal jsem 29. srpna 1871 nejdůst. konsistoř o povolení, bych oněch k farnímu beneficiu zakoupených polností na prodavatele Josefa Pallasa zpět odprodati mohl, z čehož pozdějic sešlo.

Důvody, které k tomuto nutily, byly:
1. Obtíže a útraty výmazu práv zástavních ze zakoupených polností v pozemkové knize vyznamenaných.
2. Fára převzala polnosti tytoVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.