Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 246

oněch pozemků, které doposuď obci přikatastrovaný byly, aby se do vlastnictví majetníků, jenž jich až dosuď užívali a užívají, připsaly a jim připadly.

Co se fáry dotýče, udáno do protokolu, jak následuje:

sub2, a. "Má Veversko Bytyšská fára těch 12 sáhů štípového dřeva tak, jako ho starobytně vždy až doposuď neustále užívala a také právními listinami pojištěné má, i také budoucně beze vší pochybnosti a bez jakéhokoliv zkrácení každoročně v tom samém způsobu jako doposuď bezplatně potahovati, totiž kde lesní výbor toto dřevo v patřící čas v lese vykáže, tam si ho fára na svoje útraty zdělati a domů odvésti nechá."

sub. 5, a. Přitom se zvlášť ustanovuje do užitku zdejší fáry ti doposuď ponechany pozemky, a sice:

pole parc. č. 572 dílem pr .. 500 □°
pole parc. č. 660 dílem pr .. 214 □°
pole parc. č. 3715 dílem pr .. 1 jit. 1066 □°
pastvina p. č. 659 dílem pr .. 93 □°
spolu2 jit. 273□°

Mé vyjádření stranu požitku, t.j. dříví ze sousedského lesa, zní takto:
"Já, k tomuto požitku ročních 12 sáhů štípového dříví ze sousedského lesa dle starobylých základních listin a doposuď vždy nepřetrženého potahování tohoto dříví oprávněn jsem, k tomu také zde výtah z těchto listin přikládám, a jelikož zde předstojícně tento můj stálý požitek také pro budoucnost na těchto sousedských lesech pojištěný bude a zůstane, tak s tím celkem souhlasím a nic více k přednešeníVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.