Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 245

Provedení této vskutku skvělé opravy fáry a také nákladné, děkovat jest nejvíce panu Dominiku Kovářovi, který co předseda konkurenčního výboru ani času ani nákladu nešetřil, aby z fáry učinil to, co nyní jest - příbytek příjemný a pohodlný nejen pro mě, ale také i pro mé nástupce, jimž toho ze srdce přeji a žádám, aby naň v modlitbách svých pamětliví byli, jelikož on to co hlavní dobrodinec a původce opravy také zasluhuje.

Zrušením starého průjezdu musely zahrádky před farou odstraněny býti a na místě jich byl položen Trottoir, kterýmž docíleno to dobré, že nyní přízemní světničky jsou docela suché, kdežto dříve byly vlhké. Také není jich co litovati proto, že časté a nákladné opravy vyžadovaly, a ničehož v nich nezůstalo.

Dne 30. července tedy po opravě fáry a sice na výroční slavnost sv. Jakuba byl jsem od důst. pana děkana Kuřimského Dr. Emanuela Sellnera slavnostně instalován. Téhož roku teprv 21. září odbývaná byla zde kost. visitace.

1872 od 18-22 ledna odbývaná byla, komisí od zemského výboru ustanovená, panem kommisarem Františkem Franz-em v radnici u přítomnosti obecného zastupitelstva stranu oddělení obci doposuď přikatastrovaných lesu a stranuVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.