Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 244

tak i konkurenční výbor kost. a farářských záležitostí, a obecní zastupitelstvo, by se jich stav zjistil, na základě toho takový sepsal a co zapotřebí opravilo.

Této mojí žádosti bylo s ochotou dne 2. dubna vyhověno a také hned usnešno, fáru vnitř i zevnitř dat opraviti, novými okny, dveři, v přízemní světnici novými kamny opatřiti, okno v jidárni čili v salonu naproti dveřům, k severní straně zazdíti a dřívější vjezd do fáry, který o tři palce nižší než ulice byl, takže při každém přívalu voda do fáry vrazila a dolní přízemní obydlí zaplavovala, zrušiti a nový průjezd zahradní učiniti. S touto opravou fáry hned na to 11. dubna započato a byla do 23. července ukončená k mému velikému potěšení, ačkoliv vyznati musím, že jsem přitom dosti nepříjemnosti a nepohodlí zakusil nucen jsa ze světnice do světnice se stěhovati a takřka jako na ulici zůstávati.

Oprava se vším stála dle účtu adjustovaného 1340 zl.

Dle stávajícího konkurenčního zákona zapravila 1/3 milostivá paní

patronka pr:448 zl. 35x
obec Vev. Bytýšská746 zl. 22x
obec Hvozdecká151 zl. 64x
1346 zl. 21 x

Mimo toho dal jsem na své útraty šporák v kuchyni a troje kamna v I. poschodí přestavěti, světnice a síň vymalovati, což mě 200 zl. stálo. Do této sumy je zahrnutá též výloha na upravení zahrady a dovoz hlíny, pak za novou bajsinu, kteráž proto je udělaná, aby dešťovka do ní se stékala a na dvoře nezůstala - obnášíc 37 zl. 95 kr. sama o sobě.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.