Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 243

Florian Eichler nar. ve Velké Mezeříči dne 4.května 1825, na kněžství posvěcen 26. července 1850. Poslán jest 1.srpna 1850 za Coop. do Popovic, byl 15.dub. 1858 ustanoven Kaplanem v Rosicích, 6. října 1868 farářem Komínským, stal se na výslovné přání Knížecí rodiny 2.února 1871 farářem zdejším.

Z Komína odešel jsem 23. března na nové místo působnosti své. Vyznati-li musím, že s těžkým srdcem předešlé a mně velmi milé místo jsem opustil, přijda v lásce a důvěře, jakou mně jak vrchnost, tak i moji farníci v ústrety přišli, velkou náhradu nalézám.

Banderisté přijeli pro mně až do Komína v čele majíce mladého p. Jana Kováře a farníci v nejhojnějším počtu mně přivítali.

O uspořádání tohoto vskutku imposantního uvítání přičinili se obzvláště zdejší statkář a obchodník pan Dominik Kovář a učitel pan Jan Dvořák, kteří žádných výloh nešetřili, aby jménem svým a celé farnosti svou oddanost k církvi a svému duchovnímu pastýři osvědčili.

Den mého přijetí sem zůstane mi nezapomenutelný a prositi budu Boha, aby ta svornost mezi mnou a obcí potrvala vždy, k čemuž já ze všech sil a kde jen možno, budu napomáhati.

Nejpřednější, k čemuž jsem hned po mém příchodu celé své zření obrátil, bylo, že jsem pátral po inventáři bydlecích a hospodářských stavení této fáry. Jelikož žádný nebyl a tyto v špatném stavu se nacházeli, žádal jsem písemně jak patronátní úřad,... pokračování na další straně


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.