Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 242

veliká se strhla, že v chalupách za malým mostem až do bytů oknama se drala a městečko až ku chrámu Páně zaplavila.

Tohoto roku vysázel jsem stromkami starý hřbitov okolo kaple Matičky Boží.

Roku 1869 zjednána též fialová kazula od spolku k podporování chudých cenou 45 zl.

Roku Páně 1870 obnoven byl zcela hlavní oltář, na což se sešly následující oběti, které /…/

1. p. kněžna100 zl.
2. sousedé z Bytýšky47 zl.
3. domkaři 29 zl. 54 kr.
4. úředníci a služebníci z Veveří23 zl. 90 kr.
5. obývatele Hvozdečtí23 zl. 67 kr.
6. v sakristii oběti17 zl. 81 kr.
 
úhrnkem241 zl. 92 kr.
 
Vydání bylo dle kvitance
 
a) malíř10 zl. 50. kr
b) zlatník za práci, pak
zlato stříbro a jiné látky234 zl. 12 kr.
c) tesaři anádeníci za
vystavění lešení4 zl. 20 kr.
d) stolař20 zl.
 
úhrnkem268 zl 82 kr
 
pročež, když se od výše uvedených příjmů241 zl 92 kr
odtáhne vydání268 zl 82 kr
zůstane rešt26 zl 90 kr.

které jinak zapraveny býti musejí.

Tohoto roko mnoho povodní, hrozných bouřek a veliké krupobití, takže farář a rolníci velikou škodu na úrodě utrpěli.

Al. Stolička dostal faru výnosnější v Tikovicích. Roku 1888 povýšen na tit. konsistorního radu. Dne 26. září 1889 tam zemřel.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.