Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 241

velikého ohně v roku 1841 zuřícího kaplička pro sochu s. Floriána, která se zároveň obnovila, vystavěná, což náklad 300 zl. spůsobilo.

Roku Páně 1865 postaven byl nový kříž v klenbě u chrámu Páně. Má nápism že Dominik Kovář a jeho rodina postavit jej dala;

/.../

Léta Páně 1866 zbudována byla na mé povzbuzování z obětí dobrodinců nová křížová cesta z Vídně nákladem 350 zl.

V roku tomto potřetí zuřila cholera požádavší mnohé oběti.

Od p. kněžny Ypsilanti darováno tohoto roku do chrámu Páně pokryvadlo, podušky a nový kalich.

V tomtéž roku přišli po bitvě u Králového Hradce prušáci co vítězové do Moravy. Ubytováni byli ve fáře důstojníci, kteří se ale chovali zdvořile; spolu zuřila cholera po třetí.

Též žita s trati u Hvozdce Božím dopuštěním docela pomrzla, že se toliko holá sláma klidila.

Roku 1867 a 1868 zase krupobití jarní úrodu na polích u Hvozdce zmořilo,, nápadně roku 1869 nad horkou, k čemuž spolu povodeň takVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.