Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 240

V roku 1859 zbudován nový černý pluvial za 34 zl. pak nová červená kázula za 32 zl. tato poslední od několika sousedů.

Roku 1860 zakoupen byl k fáře čtvrtlán bez domu za 3000 zl. od Josefa Palasa.

Roku 1861 nová roucha červená, pak modrá pro kostelníky a ministranty, též kostelní přádlo zjednáno nákladem 28 zl. Tohotéž roku postaveny byly ve fáře v 1. poschodí nové kamna, kladena nová dlážka,- chlév kravský klenut.

Roku 1862 obnoven byl od řezníků baldachin, sousedé pak zjednali nové bílé pláště pro pochodníky, cenou 30 zl.

V roku 1863 při příležitosti tisícileté památky s. naších apoštolů Cyrilla a Metoděje objednaná z darů dobrodinců nová monstrance z Vídně za 200 zl.

Léta Páně 1864 zjednána byla z daru kněžny Ypsilanti /100 zl./ kázule, štola křestní, velum, konvičky a kadidelnice cenou 108 zl.

Tohotéž roku vysázel jsem stromkami farní pole za mostem a hleděl polností vožením hlíny a kupováním hnoje zlepšiti.

Na moji prosbu dal tentýž rok kníže pan Řehoř Ypsilanti co nový patron chrám Páně vně i zevně obíliti, nová dubová okna zasaditi na kteroužto opravu farníkům daroval 900 zl.

Přičiněním p. starosty Jana Dundáčka dán byl od farníků obraz sv. Františka Xav. k obnovené, při chrámu Páně pak domek pro kostelní stráž a nad ním na památku neštěstíVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.