Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 239

-no bratrstvo živého růžence. Obraz jest malován od brněnského malíře Hübnera.

V roku 1854 dal jsem přestaviti spořící ohniště (Sparherd) v kuchyni, pak v nových kamnech v dolní světnici. Zároveň zrušená byla dole komora, z pak a z jedné světnice vystavěny světnice dvě malé, do kterýchž nová dlážka a podlaha – spolu též troje nové dvéře byly zbudovány.

V roku 1855 zjednána nová modrá kazula, - nový misál – kostelní prádlo. V tomtéž roku opětně cholera zuřila, na níž mnoho farníků zemřelo.

Roku Páně 1858 nastoupil Veverské panství svobodný pán Šimon Sina. Dle přísloví, „ že nová metla dobře mete“, přičínil jsem se prosbami u tohoto nového p. patrona vyžádati pro chrám Páně novou dlažbu kamennou – neb dřívější z cihel byla již zešlá a vydrolená. Prosba má nebyla nebyla marná. P. patron daroval potřebné kameny Kelhaimské, zapraviv též útraty kladení dlažby, což 1000 zl. stálo; farníci museli útraty za přívoz po železnici z Vídně zapraviti a kámen též z Brna do Bytýšky přivézti, což 200 zl. obnášelo. Při kladení nové dlažby přičiněním p. starosty Jana Dundáčka, přítele kněze a chrámu Páně, postaveno také železné zábradlí před lodí chrámu Páně nákladem 120 zl.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.