Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 238

-pených, ačkoliv p. Dominik Kovář kupec v Bytýšce, knězovi nepřející muž všemocně se o to zasazoval, by též toto dříví bylo vykoupeno. Dokázal jsem ale, že dle zákona taková dávka co věcné právo /dingliches determinirtes Rechts/ vykoupiti se nemůže.

Roku Páně 1851 postavil následkem mnohého namáhání ze strany mé, pak z nařízení úřadu císařského tehdejší p. patron svobodný pán Jiřík Sina, řek nesjednocený, novou zeď z kamení kolem farní zahrady, pak ohrazdu z latí kolem zahrádek před farou, při které stavbě jsem se dohněvati musel s tehdejším starostou ve Veverské Bytýšce Dominikem Kovářem, jenž chtěl malé zahrádky před farou zrušiti, a řemeslníkům práci zapovídal, při této a mnohých jiných příležitostech všeliké odpory mi kladl, že jsem své právo několikráte proti němu hájiti musel. – Bůh tomuto nepříznivému člověku odpusť.- Roku Páně 1852 obnoven hlavní oltář /120 zl/. Do sakristie zjednány nové nábytky /40 zl/, nový pluvial a velum /75 zl./

V tentýž rok odbýval Jeho Excellence pan biskup Brněnský hrabě Schaafgotsche generální visitace ve Vev. Bytýšce, a biřmoval (v pátek).

V roku 1853 zjednal jsem z darů dobrodinců /160 zl/ obraz Růžencové P. Marie, a tak slavně založe-Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.