Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 237

dostává teď ročně 20 zl CMz.

80 Veverských a 12 Hvozdeckých obývatelů dávalo faráři 92 liber másla, 92 kuřat, 552 vajec a 92 koláčů, za což dostává teď farář ročně 31 zl. CMz.

Nálezl jsem jak chrám Páně tak též fáru, vyjma stavení hospodářské, které po ohni roku 1846 znovu vystavené byly, v dosti mizerném stavu. Hned k velikonoční slavnosti zjednal jsem nová červená roucha pro kostelníky a ministranty, kaditedlnici, pokrov a černou kazulu /asi 70 zl./

Při faře dal jsem dole i v prvním poschodí nová okna zhotoviti, která jsem vlastníma rukama olejovou barvou natřel. /36 zl./. U dvou farních pol za mostem dal jsem vykopati trní na šyrokých mezách, čímž přibylo asi 120 sáhů pola; Obec při jednom poli připustila farářovi asi 220 sáhů trávníku.

Roku 1849 zuřila cholera ve fárnosti, požádavši mnoho obětí.

Roku 1850 - následkem zákona o vybavování gruntovních břemen - stalo se na doléhání tehdejšího vrchního na Veveří - Jakuba Nedopila - že dřívější příjmy fáry jak od vrchnosti Veverské, tak i od fárníků vykoupeny byly, ačkoliv jsem se co nejvíce protivil, i k ministerstvu rekuroval. /Vide Topografii Volného./. Náhrada ustanovena na 501 zl. CMz ročně, neb kapital 10,020 CMz ve vyvazovacích dlužních úpisech. Toliko 12 sáhů dříví z obecních lesů, které farář na své útraty právo má sekati, zůstalo nevykou-


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.