Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 189

Dr. Jan Vache; arcikněz a farář v Javeringu, tedy úhrnem 37.

Pětadvacet let uplynulo do moře věčnosti a po této čtvrtstoletní době sešli jsme se opět. Jak srdečné to vítání. Jeden na druhého hleděl nemoha mnohého ani poznati. Čas, choroba a leckteré svízele poukazovaly i zde, že na světě každý cestou porušenosti kráčeti musí. Zevnějšek utrpěl sice změnu, avšak srdce tlouklo tímtéž citem, jakýž nás ovládal před 25 roky. Pročež líbání, objímání, otázky a odpovědi neměly konce.

A když prvý nával se utišil, ubírali jsme se do Cyrileky, kde nás zde výmluvnými ústy a vřelým srdcem uvítal náš spolužák farář místní a děkan Josef Vykydal. Na výbornou jeho řeč v čisté latině pronešenou, odpověděl mu srdečně jménem ostatních Ignat Vurm. Pak se hnul průvod při zpěvu a zvuku Velehradských zvonů do kostela, kde se společně hodinky odbývaly, načež uděleno slavné požehnání.

Mnozí z jubilantů byli při této příležitosti teprv poprvé na Velehradě, a tudíž vkročivše do basiliky cítili se pohnuti velkolepostí její pravíce, že skutečně převýšila očekávání jejich.

Po společné večeři, při kteréž v první řadě přípitkem pamatovánoVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.