Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 187

Pro memoria

Pětadvacetileté kněžské jubileum na Velehradě dne 27., 28. a 29. července 1875.

Popsání

Bylať to neobyčejná slavnost v Moravském Betlémě. Pravím neobyčejná, poněvadž representovala 3 diecese, totiž Olomouckou, Brněnskou a Vratislavskou, což ještě nikdy nebylo. Neboť co se od r. 1861 započal onen krásný obyčej, že kněží slavili 25. rok svého vysvěcení, bývala tato slavnost obmezena na jednu diecesi. Že by ale 3 diecese se shodly a s radostnou ochotou uposlechly hlasu bratrského, toho ještě nebylo. A na to kladena váha, neboť z toho patrno, jak krásně mezi duchovenstvem jednota, svornost a láska se daří.

Zatím přikročím k slavnosti. Dle slavnostního programu sjeli jsme se kněží z r. 1850 vysvecení dne 27. července na Velehradě. Z olomoucké arcidiecesy bylo jich 20, a sice: Kliment Doleček, far. v Spálově, Jos. Buchlovský; c.kr. vojenský kaplan v Plzni; Ondřej Chabičovský, farář v Zděchově; Flor. Duda, děk a far. v Litoměřicích; Adolf Jahn, kapl. u sv. Michala v Olomouci; Ant. Kouřil, far. v Bychalticích; Frant. Kroner,Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.