Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 186

obětovaná slavná mše sv. s Te Deum Candamus na ten spasitelný úmysl, aby milostivý Bůh svému náměstku zde na zemi potřebné zdraví propůjčiti, a Jemu síly a dary Ducha svatého ku konání tak vznešeného povolání a úřadu dopřáti ráčil.

Dne 15. února 1879 vydal sv. Otec Leo XIII. enciclicu, kterou dle příkladu svých předchůdců oznámil všeobecné jubileum v tomto roce, a sice po čas trvání doby velikonoční od 2. března až do 1. června - od 1. neděle postní až do neděle svatodušní, aby propůjčujíce všem věřícím příležitost duchovního a spasitelného zisku, povzbudil je, aby modlitbami, skutky kajícími a dobročinými zjednali sobě pomoc věčného pastýře a vyprosili si slitování nebeského. Tento čas milosti jubilejní byl mým farníkům dle naporučení nejdůst. pana biskupa z kazatelny ohlášen a s pomocí Boží slav. způsoben zahájen.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.