Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 185

Dne 7. února 1878 odebral se na věčnost ku správě Boží nejvyšší hlava a okrasa církve náš svatý otec Pius IX, jenž byl jeden z nejpřednějších mužů našeho století, nejstarší z panovníků evropských a zaujímal mezi papeži Římskými jedno z nejpřednějších míst, jsa pro jeho dobročinnost a dobrotivost, osobní důstojnost a láskavost od celého světa obdivován.

Pius IX. z Římských papežů nejdéle zastával vznešený svůj úřad. Panovalť celkem 31 roků, 6 měsíců a 21 dní.

Smuteční obřady za našeho milovaného svatého otce konané byly v našem chrámu Páně dne 18. února, k nimž se moji farníci četně sešli, aby takto svou lásku, úctu a žalost na jevo dali a zaň vroucně se pomodlili.

Dle nařízení našeho nejdůst. pana biskupa konaly se každodenně po mši sv. modlitby za šťastné vykonání volby nového papeže.

Neobyčejně rychle, dřív nežli jsme se nadáli dne 20. února zvolen byl novým papežem kardinál Joachim Pecci, jenž přijal jméno Lev XIII. a jenž je jeden z nejvýtečnějších členů sv. Kollegia kardinálů svou povahou, rázností, moudrostí a všeho druhu ctnostmi.

Na poděkování za tuto šťastně vykonanou volbu nového papeže byla v neděli I. po elevitníkuVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.