Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 183

...
... pod latinským textem
...

Pod tímto nejdůstojnějším panem biskupem a za něho připadl na 5. prosinec 1877 památný den stoletého trvání naší diocesy, což věřícím pastýřským listem z kazatelny oznámeno bylo. Aby ale věřícím možno bylo co nejslavněji konati tuto slavnost a při ní co nejvíce se zúčastniti, ustanovil nejdůstojnější pan biskup, aby tato památní slavnost na den 8. prosince na svátek nepoškvrněného početí Panny Marie se odložila pak a po 3 dni se konala,



Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.