Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 179

O příjmech kostelníka a hospodářů v Říčanech.

Hospodáři ve skutečnosti žádné příjmy nemají; jen určité úlevy v robotních povinnostech. Kdysi byli od roboty osvobozeni zcela a pobírali půl mandelu žita z desátků, ale to se nyní popírá.


Překlad latinského textu: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.


Na památku

Prvotiny novokněze, zdejšího rodáka p. Františka Dundáčka

Na den posvěcení chrámu Páně v neděli XX. po sv. Duchu dne 19. října 1873 odbývala se v ozdobně připraveném chrámu Páně zdejším řídká slavnost, na kterouž si s vděčnou chloubou zpomíná obyvatelstvo tohoto městyse.

Jmenovaný novosvěcený kněz konal ponejprv oběť Nejsvětější Mše. Pokud mě známo čitám tři kněze, jenž vyšli z luna rodiny Dundáčkové. Jsout to:

  • Jiří Dundáček + 5. října 1867 co farář v Lukově,
  • Raimund Dundáček + co minorita v Brně tehož bratr co alumnus,
  • a svrchu jmenovaný.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.