Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 177

v Horním Újezdě majíce dokonalý a poctivý vysvědčení a taky dnes při službách Božích jak od nás, taky od jiných v svej povinosti slyšan byl, stej příčiny my poníženě žádáme, aby na přímluvu a žádost naši /: jestli by takový ve všech k tomů auřadů přináležejících potřebách od veleb. pana za dospělého uznán byl :/ předřečeného France Deymana za rechtora přijali. Aby ale ten předjmenovaný p. Franc Deyman, a potom pořád na dalejší časy i následovníci a postupující jeho při tej službě obstáti, a živu býti mohli, tehdy my níže podepsaní a celá poctivá obec Říčanská jemu, a postupníkům jeho každoročně ... půl vosmej míry žita na velků moravsků míru dávati se obligimujeme, čehož dobrotivů resoluci [= souhlas] od veleb. pana faráře našeho očekávati budeme, všechni se do milosti duchem poroučíme, a zůstáváme.

Johanes Kudláček purkmistr
Jiřík Vondrášek rychtář
a celá obec říčanská




Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.