Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 176

Kdysi pobíral ludirector z desátků panství po půl mandelu snopů žita a pšenice [celk.15 ks],

ale v poslední době už nic, zřejmě kvůli restrikci desátků.

Poté, co byly do zdejšího farního kostela pořízeny roku 1764 varhany a byl najat učitel, znalý hry na tento nástroj, vyčlenila obec Veverská Bítýška prostředky na jeho vydržování a příslušnou listinu o tomto usnesení předložila zdejšímu faráři, aby ji opsal do farní knihy. Text této listiny sestavil (česky) zdejší kooperátor Tomáš Frant. Kubečka.

Moji cti hodný, vysoce učený a velebný pane faráři, nám vzlášť uctěný Pane

Poněvadž náš předešlý rektor školní Jan Svoboda svého štěstí většího došel, a my pro zvelebení předně cti a chvály Boha stvořitele našeho, a taky pro cvičení v křesťansko-katolických mravech, a cností našich dítek takového muže při poctě obci naše potřebujeme, tehdy uctivě k velebnému panu s tútú prosbů přicházíme, aby nám k takovýmu potřebnýmu, a v těch věcech zběhlýmu mužovi milostivě přivolili. Poněvadž ale dnešního dne ráno k zachování tej povinnosti křesťansky se přichazyl Franc Deyman bejvaly rechtor


Překlad latinského textu: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.