Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 171

[Překlad textu z latiny.]

§ II.

O příjmech kostelníka a kostelních hospodářů .

Kostelník dostává z příjmů kostela za pořízení hostii ročně 2 zlaté a za občasné cesty do Brna pro svíčky velké a malé pokaždé 1 zlatý.

Každý z kostel. hospodářů (aditui) užívá dílek z kostelního pole a louky v trati Za brodem. K tomu dostávají při vybírání farních desátků od každého z 25 velkých sedláků po 1 snopu žita a od čtvrtláníků po půl snopu, ačkoliv se tito kdysi zavázali dávat snop celý. – Namísto 4 měřic žita [~250 kg], které mívali kdysi od obce (a o které se dosud vede spor), pobírají nyní po novém rozměření polností roku 1764 [t.zv. Tereziánský katastr] jen 40 snopů žita nebo pšenice. Obdobně mají od každého sedláka ve Hvozdci, včetně panského statku, po 1 snopu žita. – Ze mlýna malého i dolního pobírají ročně po 1 měřici krup. - Za vystrojení katafalku s přehozem a křížem a vyzvánění Větším zvonem při zpívaných nadačních zádušních boho-službách mají 6 krejcarů. – Doprovázejí místního faráře při koledě ve Veverské Bítýšce i Hvozdci a kromě penízků dostávají též koláče. – O posvícení ve Vev. Bítýšce i Hvozdci do-stávají koláče.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.