Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 170

Kostelníky dle matrik byli u sv. Jakuba:

1687 29/6 zemřel Jan Kuchynka, soused a kostelník
1694 Ondra Kuchynka, kostelník
1705 2/2 Jan Juran, soused a kostelník
1729 + 9/1 -"-
1734 8/2 Ondřej Valentin, kostelník
1734 15/9 1706 18/5 Vavřinec Hakuka, kostelník
1736 20/5 Bernard Haslinger, kostelník
1779 11/1 Tomáš Kuchynka -"-
1779 Fr. Valentin, soused a -"-
1809 Jiří Kuchynka, kostelník
1868 + Bernard Satoraj, kostelník a výměnkář
1893 21/4 Frant. Horáček, domkař, kostelník
1893 21/4 Frant. Horáček, domkař, kostelník
1906 27/6 + Šanca Karel, domkař, kostelník
         Šanca Karel syn -"-, domkař, holič, krejčí a kostelník
         od r. 1940 spolukostelník Jan Dosoudil, hrobař a měchošlap




Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.