Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 167

Dne 10. července 1897 zemřel p. nadučitel Jan Dvořák, jeho nástupcem ustanoven byl p. Mořic Pavlík, dosavadní správce školy ve Štěpánovicích, jenž dne 1. března 1898 úřad svůj nastoupil.

V roce 1894 vyškolena obec Hvozdecká z obvodu Vev. Bytyšského. Nová školní budova nákladem 7000 zl. postavená posvěcena dne 16/IX 1894. Zřízením této nové školy přibylo duchovnímu práce, která při neschůdné cestě do Hvozdce jeví se dosti obtížnou. Odškodné na zjednání povozu dostává katecheta 60 zl ročně. Dotyčný výnos (čingi) zní: Vysoká c.k. zemská školní rada povolila na základě §3 odst. 3 zákona ze dne 17/VI 1888 ř.z. č. 99 a §10 z. ze dne 14/XII. 1888 z. z č. 129 po dorozumění se s veleslavným výborem zemským katolickému farnímu úřadu ve Veveří Bytyšce za udílení náboženského vyučování na jednotřídní škole obecné ve Hvozdci výnosem ze dne 13/V 1895 č. 4127 odškodné ročních 60 zl na zjednání povozu počínaje dnem 1. září 1894 počínaje a to za dobu do konce měsíce března na jednou a na dále ve ¼ letních lhůtách napřed prošlých na kvitanci řádně kolkovanou u c.k. berního úřadu v Tišnově.

O tom se u vyřízení žádosti ze dne 17/XII 1894 vědomost dává.

C.K okresní školní rada
V Brně, dne 27/V 1895
Předseda:
Prokesch m.p.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.