Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 166

Dějiny zdejší školy datují se teprv od r. 1773, jak vysvítá z tabulky tehdejšího učitele Jiřího Vařechy uschované v archívu školy.

Po něm následoval co učitel zdejší rodák Ondřej Dudáček, který byl velmi pilný, zbožný a svědomitý pěstoun mládeže. Roku 1815 se stal vzorným učitelem.

Roku 1823 následoval Tomáš Sedláček, který s dovolením patrimoniálního úřadu až do roku 1848 vedl gruntovní knihu.

V roku 1841 shořela stará škola. Mezi tím časem než se nová vystavěla, vyučovalo se v domě číslo 4.

1844 dne 1. května počalo se vyučovati v nové škole.

Dne 28. března 1867 stal se provisorem zdejší školy Jan Dvořák a byl po smrti Tomáše Sedláčka dne 7. ledna 1868 jakožto učitel potvrzen.

Od 1. března 1869 přešel dozor nad školami na orgány vládní.

Roku 1872 rozšířená zdejší dvoutřídní škola na trojtřídní a zařízená nová školní světnice, pak byty pro učitele, podučitele a industriální učitelku na radnici v I. poschodí.

V pondělí po XXI. neděli po sv. Duchu dne 14. října 1872 byla tato nová třída … slavnostním způsobem vysvěcená a ku školnímu vyučování odevzdaná.

Roku 1873 byla povolená industriální škola a ustanovená za první učitelku ručních ženských prací Vincentia Vodičková, kteráž 1. zářím t.r. vyučovati započala.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.