Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 165

- Za zapisování příjmů a výdajů farního kostela a vyhotovení ročního vyúčtování – 2 zlaté.

- Za zpívání pašijí – 1 zlatý.

- Příspěvek na strunné hudební nástroje – 1 zlatý.

- Za zpívání při nadačních zádušních mších sv. tichých – po 3 krejcarech.

- Za zpívání při nadačních zádušních mších sv. zpívaných – po 12 krejcarech.

- Roční příjem z nadace Weiglovy – 21 krejcarů.

- Roční příjem z nadace Malířovy – 30 krejcarů.

Po odpočtu 4% daně pobírá z uvedených nadací celkem 1 zlatý 12 krej. ročně.

Za výuku školáků :

- Za vyučování abecedy (od každého „prvňáka“) po 1 krejcaru.

- Za výuku slabikování a čtení po 1 krejcaru.

- Za výuku psaní a čtení po 2 krejcarech.

- Za výuku počtů a hudby po 2 krejcarech.

- O středách a sobotách vybírá „středales a sobotales“ za každého ¼ libry luštěnin [~150 g]

ročně a bochníček chleba čtvrtletně.

- V zimě nosí každý školák do školy denně 1 polínko dřeva na topení; navíc rodiče školáků,

kteří mají koně, dovezou na zimu po fůře palivového dřeva.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.