Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 164

Při vybírání naturálních desátků dostává navíc 40 snopů pšenice. – Z vesnice Hvozdec dostává z každé usedlosti, i z panského dvora, po 1 snopu žita.

Koledy [sbírky po farnosti] má tyto:

1. O Vánocích chodí spolu s farářem.

2. Na hradě Veveří dostává, podobně jako farář, od vrchnosti 24 krejcarů [1 krej. = ~20 Kč].

3. O svátku Tří Králů koleduje po městečku sám a ve Hvozdci spolu s farářem.

4. Na sv. Řehoře vybírá po vajíčku, i ve Hvozdci.

5. O posvícení (ve Vev. Bítýšce po slavnosti Nanebevzetí P. Marie a ve Hrozdci po svátku sv.

Václava) obchází po koláčích.

6. O svátku sv. Martina chodí po Rohlíčkách.

7. O sv. Mikuláši obchází po luštěninách.

8. Provádí předem soupis farníků, povinných velikonoční sv. zpovědí a po Velikonocích vybírá cedulky o vykonané sv. zpovědi.

- Za zpívání při měsíčních pobožnostech za zemřelé bratry a sestry z Arcibratrstva sv.

Růžence má 36 krejcarů.

- Za zápis nových členů Arcibratrstva, vedení pamětní knihy a účetnictví – 1 zlatý.

- Za zpívání při každoměsíčních průvodech Arcibratrstva – 1 zlatý.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.