Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 163

Část třetí.

O nemovitém majetku škol, příjmech varhaníka a učitele

a kostelníka a hospodářů kostela farního a filiálního ve Veverské Bítýšce.

§ I. – O majetku školy ve Vev. Bítýšce.

Ke škole přináleží kus pole na lokalitě zvané V Borovým, s výsevem 2 měřic [~0,4 ha]. Další díl osévaného pole o výměře 3 ½ čtvrtin jitra [~0,5 ha] je v trati U cesty na Horou. – Třetí pozemek je za velkým mostem, vedle pole farářova a je určený na zeleninu (?). Čtvrtý osévaný kousek pole v trati Na Královský má ¾ jitra [~0,4 ha].

§ II.

O příjmech veverskobítešského varhaníka a učitele.

Od obce veverskobítešské má pevný plat 20 zlatých ročně [1 zl. =~1250Kč] a 10 měřic moravských žita [~650 kg].


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.