Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 119

vůle, a do vůle budoucích pánů farářů říčanských, tak aby mé upuštění od jiných klasů, kromě pšenice, žita a ovsa ani mně ani budoucím pánům farářům na žádnou škodu ani těžkost nebylo, ani býti nemělo. Aby pak tento spis lepší místo a platnost měl, dožádal jsem se povolení velebného a vysoce učeného pana děkana pana Martina Františka Mittwonnera doubravnického a mého pana děkana a jeho povolením obyvatelům říčským farníkům mým milým tento spis mou rukou psaný i podepsaný a dekretem ztvrzený do rukou oddavati.

Výpis pak aneb exemplář tohoto spisu tomuto ve všem rovný a podobný složil jsem v registrech kostela říčanského . Datum v Říčanech Anno 1679 29. Septembris, na den svatého Michala Archanděla.

Valentinus Bernardus
Jestřabský

...
... následuje latinský text
...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.