Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 40

Poznamenání nadace Jakuba Dunkla per 100 zl.

Jakub Dunkl, soused zde č. 121, odporučil v poslední své vůli ze dne 2. června 1872 na fundaci za sebe a přízeň 100 zl těmito slovy:
"Též bude povinná ta vnučka, která tuto polovici gruntu podosahne a v užívání přijme, 100 zl, píšu: jedno sto zlatých r.č., k chrámu Páně zde k rukoum zdejšího vel. pana faráře na fundaci za mě a mou přízeň položiti. Tyto peníze se mají prozatím při vyjednávání pozůstalosti až do toho času zaznamenati."

Tento nadřízený legat byl při vyjednávání pozůstalosti po dne 8. června 1872 zde zemřelém gruntovníku Jakubovi Dunklovi následkem soudního vyřízení ze dne 24. června 1872 číslo 6218 gruntoknihovně pojištěn a jest zde proto zaznamenán, aby se naň v běhu let nezapomnělo.

Flor. Eichler   
farář   

Spisy úřední stranu této nadaci nachází se v kostelní pokladnici uschované.

Fundace tato byla r. 1887 od vnučky Dunklovy Marie Tučkové, provdané Dundáčkové č. 121 uskutečněna.
Karel Eichler, farář


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.