Historie


O zaniklé kapli Sv. Kříže nad Chudčicemi

Kaple Sv. Kříže, stávala na kopci ve „Veveřím lese“ v chudčickém katastru, podle zbožné pověsti již od prvopočátků křesťanství na Moravě. Později byla zničena za uherských nájezdů a po čase opět postavena ze dřeva a posvěcena od sv. Hyacinta, převora Dominikánů ve Znojmě.

Kaple proslula četnými divy a zázraky a proudila k ní v 17. století hojná procesí, včetně Flagelantů; v poslední době však zájem věřících o ni upadl.    Více...


Stavba kaple Sv. Kříže

Bc. Marcela Rajdová, student FA VUT Brno, 6.ročník, 1998/1999

Kaple je tedy dnes situována na okraji zalesněné vyvýšeniny. Příchozí ze severovýchodu ji může vidět už z dálky posazenou v zeleni Vrzalovy horky, kdežto od jihu je oku pozorovatele skryta. Kaple sice nemá věž, ale již na první pohled zaujme svou vysokou krystalickou střechou, v jejímž vrcholu jsou umístěny dva zvony.

   Více...

Tři kříže
nad Chudčicemi u hradu Veveří ve farnosti Čebínské

ThDr. Karel Eichler

Článek převzat z knihy „Poutní místa, milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku“, vydáno r. 1887.

I. Zprávy až do r. 1784

Počátky tohoto místa poutního jsou zahaleny v nejistotu. Nelze určiti, kdy založeno bylo. Pověsti vypravují, že vystavěna byla v těch místech kaple hned tehdy, když se počalo křesťanství v zemi šířiti. Později prý byla od nepřátelských Uhrů zbořena, po delším však čase zase ze dřeva znovuzbudována a od sv. Hyacintha, žáka svatého Dominika, na počátku 13.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.