Odejít Tisk textů
Liturgické texty

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, cyklus C

1. čtení Iz 61,9-11 2. čtení 1 Sam 2,1.4-8 evangelium Lk 2,41-51