Odejít Tisk textů
Liturgické texty

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, každoročně

1. čtení Ef 4,1-7.11-13 evangelium Mt 9,9-13 

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš šel (ze svého města) , uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a ne obět.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."