Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Světlo velikonoční svíce

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnský
20.04.2019 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Světlo velikonoční svíce5:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.12 MB]

Člověk musí poznat, co je tma, aby pochopil, jakou cenu má světlo. Tma, symbol zla, smrti, hříchu, nevědomosti, beznaděje, nevěry, samoty, opuštěnosti. Světlo, symbol dobra, života, poznání, naděje, víry, společenství, jistoty, domova.

Jeden chlapec poslední dny ve škole provedl paní učitelce to, že jí dal rýsováček na židli. A tak dostal poznámku a za to nesměl jet na tábor a byl poslán k babičce. A protože tam byl sám, neměl tam nikoho, nikoho tam neznal na té vesnici, tak tam bloudil a také se vydal do zřícenin starého hradu. A když tak tam procházel, tak najednou zjistil, že se dostal na stejné místo, už poněkolikáté. Překvapila ho tma. Dole šuměla řeka. Bál se jít dál, aby se někam nezřítil. Náhle si všiml zeleného světélka. Mávalo na něj přátelsky, tak se vydal za ním. Vyvedlo ho na cestu domů, a pak zmizelo.

Později se mu dal poznat jeho tajemný chráněnec. Byl to vesnický chlapec, který hledal věrného kamaráda. Zprvu váhal, ale vycítil, že ten, kdo se za tím světlem skrývá, pro něho chce dobře. Našel tak přítele nejenom pro tu chvíli, ale pro celé svoje dětství a dospívání.

Mohou být falešná světélka, dříve bludičky, dnes světla reklam, často i televizních obrazovek. Studená světla, neosobní, která probouzí temné pudy, nesplnitelné touhy, závist, nenávist.

Velikonoční svíce. Klidné světlo plné tepla a jistoty. Náš Pán, trpělivý, klidný. S ním se opravdu nemáme čeho bát. On utišil bouři a přemohl i smrt. On se na kříži ponořil do té nejčernější tmy a proměnil ji ve světlo. To světlo velikonoční svíce, to je bdělá láska, která nás tak jemně objímá. Jako to měkké světlo nás hladí po tvářích a odráží se nám v srdcích, jako se má Jeho láska odrážet v našem srdci a zahřívat druhé.

Všechna světla na zemi mají přímo nebo nepřímo zdroj ve slunci. Kdyby vyhaslo, naše planeta by se stala kusem ledu. Tak vychází každé duchovní světlo z Krista. Není žádný jiný zdroj než on. Všechny světlé stránky života, všechna zrnka pravdy, všechny projevy lásky, každá čistá radost, pokoj v lidské duši i mezi lidmi. To všechno, třeba i neuvědoměle, vychází z Krista a z jeho velikonočního tajemství smrti a vzkříšení.

Už při stvoření myslel Otec na svého Syna. Pro něj stvořil lidské tělo, východy i západy slunce, zlato, obilí i vůni chleba. A nás chtěl v něm přijmout za své syny a dcery. V Izákovi zachraňuje nás všechny svým beránkem. Pro svůj lid vytváří v každé době cestu středem moře zla a vede nás do nové země. Slibuje, že nám dá nové srdce a nového ducha a zmrtvýchvstáním vytváří bránu, kterou se mění rozevřená Kristova náruč na kříži v náruč Otce, do níž ve smrti svěřil sebe i nás. Tam vede všechny, ze kterých vytvořil Boží lid vodou křtu. Do náruče Otce chce nyní o Velikonocích přivést všechny své marnotratné syny a dcery a vrátit nám všechny výsady Božích dětí.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Je důležité mít na své straně Hospodina

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.04.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Je důležité mít na své straně Hospodina7:32

Bratři a sestry, prožíváme velikonoční vigilii. Prožíváme tu noc, v kterou byl Ježíš vzkříšen. Jsme tady kvůli tomu, abychom si uvědomili, že i my jsme součástí zvěsti. „Syn člověk musí být vydán do rukou hříšným lidem, být ukřižován a třetího dne vstát.“

První křesťané ze začátku nesepisovali všechny výroky nebo všechny události ze života Ježíše Krista.    Více...


Bože, dej mi své světlo a svou věrnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.03.2016 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Bože, dej mi své světlo a svou věrnost11:13
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.48 MB]

Bratři a sestry, o tom, že dnešní obřady mají čtyři části, to už jste slyšeli několikrát, ale k dnešním obřadům je možné přistoupit ještě z jiného hlediska. To hledisko patří na všechny ty části, na každou zvlášť.    Více...


Pane, chci být první u tvého hrobu a zažít radost z toho, že žiješ

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.03.2013 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Pane, chci být první u tvého hrobu a zažít radost z toho, že žiješ9:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.85 MB]

Bratři a sestry, začínáme slavit. Začínáme slavit Ježíšovo zmrtvýchvstání. Slavíme to v noci, protože se to stalo v noci. Tato noc je zvláštní, je jiná než noc narození, je to noc vykoupení.    Více...


Já jsem tě miloval doopravdy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.04.2010 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Já jsem tě miloval doopravdy14:21
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.95 MB]

Bratři a sestry, v dnešní liturgii je celá řada myšlenek. Vybral jsem z nich dvě: cesta a křik, nebo zvolání. Vlastně všechna čtení, která jsme slyšeli, obsahují tu myšlenku cesty. Už i to první, můžeme říci, že stvoření světa, stvoření člověka, že to je cesta z nebytí k bytí, z neexistence k existenci.    Více...


Proč hledat živého mezi mrtvými?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.04.2007 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Proč hledat živého mezi mrtvými?6:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.43 MB]

Bratři a sestry, když píše poutnice Eterie o slavení Velikonoční vigilie v Jeruzalémě, tak píše těm svým známým, pro které píše celý ten spis, že ta vigilie se slaví stejným způsobem jako u nich doma, a nepovažuje nějak za nutné se o tom široce rozepisovat, pouze dává několik málo informací o jakýchsi podrobnostech.    Více...


Bůh nám nedá zahynout v Rákosovém moři

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.04.2004 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Bůh nám nedá zahynout v Rákosovém moři8:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.71 MB]

Bratři a sestry, takovou hlavní a určující myšlenkou po celou dobu postní pro nás byla příprava na křest nebo, můžeme říct, pro většinu z nás obnova našeho křestního vyznání. Dneska jsme slyšeli celkem sedm čtení z Písma svatého.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.