Pátek 30.09.2022, sv. Jeroným, Jeroným
Hledat: Vyhledat
Rubrika FARNÍK 3/20

DOPUTOVALA K NÁM BÁSEŇ

DOPUTOVALA K NÁM BÁSEŇ, nepodařilo se nám zjistit kdo je autorem, ani překladatelem. Víme však, kdo je hrdinou této básně.


Viděl jsem jednoho muže,

oblečeného v bílém, unaveného,

jak v dešti a v chladném větru

stoupá k oltáři.

Nese bolest a utrpení,

nese je s nadějí.

Viděl jsem jednoho muže,

starce, jak kulhavě

stoupá po schodech

a na ramenou - bolest světa.

Viděl jsem jednoho muže,

soustředěného,

jak se chvěje a modlí

za odpuštění všech našich hříchů

a za naší spásu.

Viděl jsem jednoho muže,

jednoho z mnoha,

jak se staví do čela všech,

aby se modlil za všechny.

Viděl jsem jednoho muže,

říkal: “Nikdo se nespasí sám,”

protože nejsme sami,

když věříme v Boha-Otce

a jeho spásu.

Viděl jsem jednoho muže,

který se, stejně jako všichni lidé světa,

spasí, protože uvěřil a věří

už navěky.

(z italského originálu, překlad: OMI)


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.